Pracownicy przedszkola

Dyrektor

mgr Renata Panfil-Tesarek

Rada Pedagogiczna

mgr Magdalena Wajda
mgr Urszula Reszke
mgr Dorota Jagieła
mgr Paulina Preweda
mgr Anna Kalińska
mgr Magdalena Filak
mgr Marlena Sługocka
mgr Małgorzata Świderska
mgr Agnieszka Wysocka
mgr Jolanta Nowosiadły

Pomoce Nauczyciela

Dominika Domaradzka
Angelika Libertowska

Administracja

mgr Sylwia Brzychca - Księgowa
Danuta Węgrzyn - Intendent

Kuchnia

Anna Polewaczyk
Monika Zgierska

Woźne oddziałowe

Anna Gołuch
Sylwia Przygoda
Angelika Libertowska
Barbara Kaźmierska
Monika Piotrowska

Konserwator

Marian Wawrzynowicz
Projekt i wykonanie: © Mikołaj Matuszczak & Dominika Rutkowska