Rada rodziców
Członkowie rady rodziców:
Marta Kruk
Adriana Mączyńska
Magdalena Miluniec
Alicja Papierska
Joanna Radecka
Marcin Gryko
Projekt i wykonanie: © Mikołaj Matuszczak & Dominika Rutkowska