Rekrutacja
REKRUTACJA
DO ODDZIAŁÓW
PRZEDSZKOLNYCH
2022/2023
Deklaracja
Uczestniczące grupy: Wszystkie Grupy
Szanowni Rodzice,
Deklaracja woli to dokument potwierdzający chęć kontynuacji edukacji przedszkolnej przez dziecko w oddziale przedszkolnym. Składanie deklaracji odbywać się będzie w terminie od 22.02 do 28.02. Dokument do pobrania osobiście (najwcześniej 22.02) na grupach u nauczycieli. Dzień 28.02 jest ostatecznym terminem dostarczenia dokumentu przez rodzica do placówki. Deklaracja złożona po terminie uważana będzie za nieważną. Wówczas dziecko będzie musiało ponownie uczestniczyć w rekrutacji do przedszkola z innymi nowymi dziećmi.

POTWIERDZENIE WOLI - INFORMACJA
Projekt i wykonanie: © Mikołaj Matuszczak & Dominika Rutkowska