O przedszkolu

Statut przedszkola

Przedszkole publiczne Nr 14

W obecnym miejscu funkcjonuje od 1992 roku. Położone jest w oddaleniu od ruchliwych ulic, a jednocześnie ma dogodne połączenia autobusowe oraz możliwość swobodnego zaparkowania samochodu. Jednopiętrowy budynek otoczony jest dużym ogrodem. Pomieszczenia są przestronne i słoneczne. Poszczególne grupy mają nadane nazwy, dzięki czemu dzieci lepiej się integrują i identyfikują ze swoimi grupami.

Przedszkole wspiera u dzieci rozwój zdolności oraz pomaga w pokonywaniu trudności. Przygotowuje wychowanków do odnoszenia sukcesów. Organizuje także dni adaptacyjne dla najmłodszych grup.

W pracy z dziećmi nauczyciele stosują sprawdzone oraz nowatorskie metody pracy pozwalające na dobre przygotowanie absolwentów do nauki w szkole. Są to:

Odimienna metoda nauki czytania I. Majchrzak – przygotowanie do nauki pisania i czytania, przy założeniu, że najpierw trzeba doskonalić percepcję wzrokową i ćwiczyć umysł, punktem wyjścia jest imię dziecka, przechodzi się od literki do głoski.

Metoda dobrego startu- M. Bogdanowicz – Metoda posiada zarówno aspekt profilaktyczno-terapeutyczny, jak też diagnostyczny. Pozwala na drodze obserwacji zachowania dziecka, analizy trudności z wykonaniem ćwiczeń oraz popełnionych błędów wnioskować o ich przyczynach, tzn. rodzaju i głębokości zaburzeń. Metoda stymuluje rozwój psychomotoryczny dziecka i może być stosowana dla dzieci o prawidłowym, jak też zaburzonym rozwoju. Elementem uatrakcyjniającym zajęcia są odpowiednio dobrane do ćwiczeń piosenki dziecięce.

Dziecięca matematyka E .Gruszczyk -Kolczyńskiej i E. Zielińskiej – jest to program wczesnej edukacji matematycznej, który daje możliwość rozumienia procesów matematycznych u samych podstaw, ułatwia naukę matematyki w szkole, rozwija myślenie.

M. Montessori – podstawą metody jest nauczanie wielozmysłowe. Umożliwia to oddziaływanie na wiele zmysłów co jest warunkiem niezbędnym do powstawania skojarzeń w procesie zdobywania doświadczeń i wiedzy. Indywidualizacja pracy oraz uczenie się przez działanie spełniają rolę terapeutyczną.

Metoda gimnastyki twórczej R. Labana – metoda R. Labana jest metodą gimnastyki ekspresji, gimnastyki twórczej. Metoda ta nie narzuca dziecku konkretnych ćwiczeń, jednakże należy im wyjaśnić „co mają robić”, a to jak będą daną czynność wykonywać zależy od ich pomysłowości, fantazji oraz doświadczeń ruchowych.

Metoda C. Orffa – założeniem tej metody jest rozwijanie kultury fizycznej dziecka w korelacji z kultura rytmiczni- muzyczną i kulturą słowa. W różnego rodzaju ćwiczeniach proponowanych przez Orffa jest połączenie muzyki, mowy i ruchu, co daje dziecku możliwość rozwijania inwestycji twórczej i samoekspresji.

Metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne – umożliwia nawiązywanie kontaktu emocjonalnego, fizycznego, społecznego oraz doświadczanie ruchu, zabawy i przyjemności; budowanie zaufania do siebie i innych, pozytywnie wpływa na poprawę poczucia bezpieczeństwa w grupie

-pedagogika zabawy – „Klanza”- doskonała forma nauki przez zabawę, czyli to co nasze dzieci lubią najbardziej i co im naprawdę służy.

Metoda Dennisona – służy uruchomieniu intelektualnego potencjału „drzemiącego” w człowieku. Ćwiczenia wymyślone przez dr Dennisona angażują między innymi obie strony ciała i ruchy skoordynowane gałek ocznych, rąk oraz nóg, co równomiernie uaktywnia obie półkule. Zmyślne ruchy, które doskonalą umysł.

Tradycje i uroczystości przedszkola:

KONTRAKT WSPÓŁPRACY RODZICÓW Z NAUCZYCIELEM

  1. Przychodzimy na spotkania rodziców z nauczycielem.
  2. Punktualnie odbieramy dzieci z przedszkola ( do godziny 16,20 rodzic powinien przyjść po dziecko aby zdążyć je spokojnie ubrać i wyjść o czasie).
  3. Jesteśmy aktywni podczas spotkań.
  4. Obdarzamy się zaufaniem, jesteśmy dyskretni.
  5. Zwracamy się do siebie z szacunkiem , nie traktujemy pracowników przedszkola jak „wynajętej niani do jednego dziecka”, tu w przedszkolu mamy ich w grupie 25.
  6. Wspólnie organizujemy spotkania okolicznościowe i uroczystości z udziałem dzieci oraz aktywnie w nich uczestniczymy.
  7. Nauczyciela traktujemy jako sojusznika w tak trudnym procesie jak wychowanie dziecka.
  8. Wszystkie problemy i krytyczne uwagi rozwiązujemy wspólnie wiedząc że podyktowane są one troską o rozwój i dobro dziecka.
  9. Wszystkie opłaty uiszczamy w terminie.
  10. Uśmiechamy się do siebie, nawiązujemy miłe kontakty z innymi rodzicami i personelem przedszkola.
Projekt i wykonanie: © Mikołaj Matuszczak & Dominika Rutkowska